Bisbrick

Bisbrick is een krachtig low-code/no-code platform waarmee succesvolle online interacties en/of tools te bouwen zijn. NTCP8 is zelf ook gebruiker van Bisbrick.

No-code en low-code platformen groeien in populariteit. Dat komt vooral doordat business-owners zelf meer 'in control' komen van hetgeen ze willen automatiseren. De stap van goed doordacht business idee naar automatiseringskracht is met dergelijke platformen sneller gemaakt.

Bisbrick onderscheidt zich door een krachtige 'rule engine' waarmee diverse datasets en online verkregen data direct kunnen worden verwerkt in een op-maat propositie naar de gebruiker.

Om Bisbrick meer herkenbaarheid te geven is door NTCP8 gewerkt aan een nieuwe uitstraling. NTCP8 zal Bisbrick in de komende tijd bijstaan in haar marketing en salesactiviteiten. Meer informatie over brisbrick is te vinden op www.bisbrick.com
Naar campagnes