Radboud University

De Radboud Universiteit is een grote universiteit in Nederland met zeven faculteiten die praktisch alle wetenschappelijke domeinen bestrijken.

De Radboud Universiteit (RU) heeft een indrukwekkende track record van wetenschappelijke en educatieve prestaties. De open en vriendelijke manier van werken en de moderne ‘groene’ campus creëren een inspirerende academische omgeving waarin deze geweldige prestaties mogelijk zijn.

Maar het publieke imago van De Radboud Universiteit weerspiegelde onvoldoende de kwaliteit en de aard van deze geweldige universiteit.

Met het strategische thema 'Change Perspective', gekoppeld aan een redesign van de huisstijl, hielp NTCP8 5 jaar mee uitdrukking te geven aan de kwaliteiten van de Radboud Universiteit.

Met het in verschillende campagnes en activiteiten uitgewerkte thema lieten we zien wat de RU aan wetenschappers, managers,  vakspecialisten en oplossingen voortbrengt en hoe zij zich in de maatschappij verdienstelijk maken.

Door (onderzoeks-) thema's telkens weer vanuit een ander perspectief en vanuit andere achtergronden te belichten ontstaan nieuwe inzichten. Dat bewijst de RU nog dagelijks.
Naar campagnes