UMC Utrecht

Met meer dan 11.000 medewerkers en een begroting van ruim 1 miljard euro, is het UMC Utrecht een van de grootste ziekenhuizen van Nederland.

NTCP8 werd geselecteerd als bureau voor een omvangrijke positionerings- en merk herdefinitie opdracht.

Een zeer groot en multidisciplinair universitair ziekenhuis als het UMC Utrecht acteert in diverse gremia, met diverse product-marktcombinaties. De diverse excellenties zijn vertaald in verschillende communicatie-plannen voor verschillende markten, gecombineerd met een klassieke verdeling van onderzoek, zorg en onderwijs.


Merkarchitectuur en positioneringsrichtlijnen werden opgesteld om de overmatige groei van submerken te stoppen, terwijl rekening werd gehouden met verschillende merktypen binnen een duidelijke structuur onder het moedermerk. Een uitgebreide uitwerking van de visuele merkidentiteit was onderdeel van de uitwerking van het merkbeleid.

Naar campagnes
Huisstijl UMC Utrecht
"Met een enorme inzet heeft NTCP8 ons geholpen om te bepalen wie we willen zijn. Hun onderzoek en kritische en constructieve analyse hebben de behoeften en belangen van stakeholders en doelgroepen goed in kaart gebracht.

Ze hebben daarna zorgvuldig vastgesteld hoe we onze diensten en producten beter aan onze doelgroepen kenbaar kunnen maken. Met 
een helder merkbeleid en de nieuwe positionering en huisstijl kunnen we onze boodschappen en de identiteit van onze organisatie nu beter overbrengen.

Ze hebben een groot vermogen getoond om onze complexe branche en organisatie in een korte tijd te begrijpen. "


Board of Directors

Internal & External Communications


UMC Utrecht