BrainMapping

Blootleggen wat doelgroepen werkelijk denken en wat hun gedrag veroorzaakt is een cruciaal onderdeel van marketing.

Het is een van onze eerste voorgestelde stappen wanneer we een campagne ontwikkelen. Wij noemen dat BrainMapping.

Voor marketeers is het belangrijk om gedachten en gedrag van doelgroepen te begrijpen. Kijken naar trends en gedrag uit het verleden is een waardevolle eerste bron. Dit vereist echter dat voorgaande gegevensverzameling en data- mining al aanwezig zijn. Dit is niet altijd voorhanden, zeker bij nieuwe product/markt-combinaties.

Rationales voor doelgroep gedrag en denken kunnen ook worden ontdekt bij de doelgroep door kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld via sociale en web-vragenlijsten) en kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld door groepsdiscussies en focusgroepen).

We weten echter dat product- en merkassociaties vaak moeilijk te achterhalen zijn door directe vragen te stellen. Dit komt ondermeer omdat de doelgroep zelf niet altijd in staat is echt diepere innerlijke gedachten en associaties tot uitdrukking te brengen.

Daarom worden verschillende diepgaande en projectieve interviewtechnieken gebruikt om te ontdekken wat er 'onder de oppervlakte' ligt.

Het BrainMappings-programma van NTCP8 combineert enkele of alle bovengenoemde benaderingen, afhankelijk van het specifieke geval en budget. We begrijpen de wens om budget toe te wijzen aan mediabereik, maar goede inzichten zijn essentieel en maken marketing efficiƫnter en effectiever.

Afhankelijk van het gekozen format, maken we gebruik van meerdere technieken zoals type-casting, persona's, visuele stimuli zoals het sorteren van afbeeldingen, story telling, in kaart brengen van waardeketens, gedachte-bubbels en dyads en triads.

Ook de internationale en culturele aspecten kunnen we meenemen in ons onderzoek, ondermeer op basis van het 5D model van Hofstede. Dit is relevant voor conceptontwikkeling en lokale campagne adopties.

Het komt allemaal neer op het kiezen van de juiste technieken voor u, het type publiek, het onderwerp, de tijd en het budget. Dergelijk onderzoek levert altijd krachtige inzichten en betere campagnes op.