BrainMapping

Blootleggen wat doelgroepen werkelijk denken en wat hun gedrag veroorzaakt is een cruciaal onderdeel van marketing.

Het is een van onze eerste voorgestelde stappen wanneer we een campagne ontwikkelen. Wij noemen dat BrainMapping.

Voor marketeers is het belangrijk om gedachten en gedrag van doelgroepen te begrijpen. Kijken naar trends en gedrag uit het verleden is een waardevolle eerste bron. Dit vereist echter dat voorgaande gegevensverzameling en data- mining al aanwezig zijn. Dit is niet mogelijk met een nieuwe campagne.

Rationales voor doelgroepfactoren kunnen ook worden ontdekt door betrokkenheid bij het publiek door kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld via sociale en web-vragenlijsten) en kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld door groepsdiscussies en focusgroepen).

We weten echter dat product- en merkassociaties vaak moeilijk te achterhalen zijn door directe vragen te stellen. Dit komt simpelweg omdat het publiek zelf niet altijd in staat is echt diepere innerlijke gedachten en associaties tot uitdrukking te brengen.

Daarom worden verschillende diepgaande en projectieve interviewtechnieken gebruikt om te ontdekken wat er 'onder de oppervlakte' ligt.

Het BrainMappingsprogramma van NTCP8 combineert enkele of alle bovengenoemde benaderingen, afhankelijk van het specifieke geval en budget. We begrijpen de wens om budget toe te wijzen aan mediabereik, maar goede inzichten zijn ook essentieel.

Afhankelijk van het gekozen format, maken we gebruik van meerdere technieken zoals type-casting, persona's, visuele stimuli zoals het sorteren van afbeeldingen, story telling, in kaart brengen van waardeketens, gedachte-bubbels en dyads en triads.

Het komt allemaal neer op het kiezen van de juiste technieken voor u, het type publiek, het onderwerp, de tijd en het budget. Dergelijk onderzoek levert altijd krachtige inzichten en betere campagnes op.