marketinc.

De Marketinc-aanpak bundelt best practices in marketing, verzameld tijdens onze jarenlange werkzaamheden in dit domein. Als uw marketing een oppepper of meer structuur kan gebruiken, kunnen wij helpen. 

Marketinc is een benadering om uw marketingprestaties te analyseren en te verbeteren. Veel onderwerpen komen aan bod tijdens een Marketinc- interventie.


Marketing is geen exclusiviteit van marketeers. Binnen uw organisatie spelen diverse afdelingen en stakeholders een rol in het bereiken van effectieve marketing. Ook buiten uw organisatie zijn er partijen die betrokken moeten en kunnen worden. Met Marketinc brengen wij stakeholders in kaart, identificeren we belangen en doelen en ontwikkelen (nieuwe) innovatieve marketing.

NTCP8 kan uw marketeers bijstaan, coachen en voorzien van bewezen formats, tools en sturingsmechanismen. Tijdens een Marketinc-aanpak komen aan bod:


  • Marketingplan ontwikkeling en implementatie/executie

  • Marketing stakeholdermanagement

  • Marketing datamanagement

  • Marketing & campagne-dashboarding

  • Marketing-attributie en ROI/ROM-modellen en -metingen

  • Marketingactiviteiten, assessments en planning

  • Marketing & business canvassing

Marketinc opent nieuwe mogelijkheden door een frisse aanpak voor externe en interne marketingprocessen en samenwerking.