Offroad Thinking

Met de mens centraal - de gebruiker van een product of dienst - analyseren en bepalen we via een aantal fasen welke oplossing het beste past bij een gedefinieerde uitdaging. 

Offroad Thinking combineert brainstorm, design thinking en business modelframeworks zoals Experience Design (Xd), het Business Model Canvas en Value Proposition-model. Deze aanpak raakt alle aspecten van 'nieuw denken' en heeft al vele malen tot krachtige inzichten en uitkomsten geleid.
Tijden veranderen. Trends volgen elkaar snel op.  Cloudoplossingen en platformen, e-commerce, 3D-printen, drones, biotech- en nanotech; technologie beïnvloedt bedrijfsmodellen in elke branche. We zien gevestigde merken verdwijnen en nieuwe bedrijven ontstaan, ​​sneller dan ooit tevoren. Technologische democratisering neemt de barrières voor het betreden van markten weg en verstoort klassieke bedrijfsmodellen volledig. Hoe gedijt uw bedrijf in zo'n omgeving?

Voor elk merk, nieuwe en vooral oude(re), is het cruciaal om te innoveren en te anticiperen op toekomstige trends. Dat vraagt vaak om visie én lef om te willen veranderen en van gebaande paden af te wijken. 

Offroad-denken helpt u hierbij, door een verfrissend ander perspectief te geven op uw dagelijkse activiteiten.


Gebaseerd op een model met negen thema's, behandelen we de fundamentele vragen van ontwerpdenken, bedrijfsmodellering, portfolio- en productontwikkeling, product/markt-combinaties, customer journeys en innovatie.

NTCP8 gebruikt het Offroad Thinking-framework met klanten die geïnteresseerd zijn in het kijken naar hun bedrijf buiten de traditionele opvattingen en modellen.

Onze aanpak heeft met succes vele malen radicale inzichten en winnende concepten opgeleverd.