Coronavirus & NTCP8

18.03.2020 11:19:26 By Koos Mosterd

Omgang met het Coronavirus

Iedereen in de wereld wordt moment geconfronteerd met het Coronavirus (COVID-19). Net als overheden en andere bedrijven is NTCP8 zich ook bewust van de risico's voor de gezondheid van onze medewerkers en anderen die we in ons dagelijks werk ontmoeten.

Zoals velen hebben ook wij gekozen voor minimaal onderling contact. Thuiswerken is de standaard. Elkaar fysiek zien is de uitzondering. Het bezoeken van events of klanten - zo dat al mogelijk is - is vanuit ons tot nadere orde niet mogelijk.

Gelukkig is NTCP8 uitstekend geautomatiseerd en hebben wij niet alleen veel campagnes gevoerd rond nieuw werken en de moderne werkplek, maar hebben wij die zelf ook. Dat stelt ons in staat om praktisch alle werkzaamheden uit te voeren die we normaal ook uitvoeren.

In ons vak is al zeer veel gedigitaliseerd. Het ontwerpen,  ontwikkelen en uitvoeren van campagnes, veelal online, kan doorgaan zoals altijd. Ook de hosting van platformen en andere van onze services komt niet in gevaar. Indien nodig zijn maatregelen genomen t.a.v. verwachte capaciteit.

We zien ook dat onze klanten gelijkaardige maatregelen nemen en we min of meer naadloos overgaan tot video-calls, online meetings en online delen van bestanden en presentaties. We missen daarmee deels de persoonlijke interactie, maar iedereen past zich aan. Het feit dat we hier samen in zitten en dit samen moeten overwinnen, schept ook verbondenheid.


Natuurlijk heeft het Coronavirus impact op de business, ook die van ons. Klanten (met klanten) in getroffen sectoren (bijvoorbeeld de luchtvaart, hospitality en zorg), hebben andere prioriteiten. 

Voor anderen geldt dat het juist relevant is diensten aan te bieden; zeker op het gebied van ICT en werken op afstand. Of er nood is aan een andere aanpak: partijen die ineens hun diensten of producten online willen aanbieden. NTCP8 blijft beschikbaar voor het ondersteunen van bedrijven met dergelijke behoeften.


We wensen iedereen succes, gezondheid en sterkte in deze surrealistische tijden.